Loading...

За нас

Консорциум „Титан София Център 1“ ДЗЗД е основан през 2014г. със седалище гр. София 1619, кв. Карпузица, ул. „Арбанаси“ № 10. Участници в него са: „Търговски Център Тракия“ АД гр. Пловдив и „Титан БКС“ ООД гр. Шумен, с основен предмет на дейност сметосъбиране (в това число и разделно) и сметоизвозване на битови, промишлени и строителни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци /ТБО/; почистване, миене, метене и зимно снегопочистване на улици; изграждане и експлоатация на депа.

Дружествата членове на Консорциума притежават сертификати за внедрени системи за управление на качеството, околната среда и за безопасни и здравословни условия на труд:

Сертификат за система за управление, сертифицирана съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015
“Търговски център Тракия” АД

Сертификат за система за управление, сертифицирана съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015
“Търговски център Тракия” АД

Сертификат за система за управление, сертифицирана съгласно изискванията на стандарта ISO 45001:2018 “Търговски център Тракия” АД

Удостоверение за валидност на сертификати
„Титан БКС“ ООД

Удостоверение за валидност на сертификати
„Титан БКС“ ООД

и следните регистрации:
Регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията
Регистрация в МОСВ – РИОСВ София, валидно за територията на цялата страна, за извършване на дейност по събиране и транспортиране.

Приоритет на нашата работа е бързината, коректността и оптималното качество в изпълнението на комуналните услуги на конкурентни цени. Крайната ни цел е пълното удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти по екосъобразен начин – гаранция за изграждане на един по-чист свят в едно по-щастливо бъдеще.

Консорциум „Титан София Център 1“ ДЗЗД от началото на 2015 год. и към настоящия момент изпълняваме услуги по Договор за възлагане на обществена поръчка на Столична община – с предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци. Почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична община“ по Обособени позиции №1 и №7 – райони „Средец“, „Лозенец“, „Студентски“, „Възраждане, „Оборище“ и „Триадица“.
През годините се доказахме като Консорциум, ползващ се с висока степен на доверие и предпочитан от клиенти с подчертано заострено внимание върху корпоративната сигурност, конфиденциалността, безкомпромисното качество на изпълнение на услугите.
Участваме и съдействаме в провеждане на рекламни кампании по повод на обявени местни или национални инициативи за почистване.
Стремим се да внедрим в нашето управление опита на водещи световни фирми. Семинарите и обученията, свързани с Националната и общинска „Програма за управление на отпадъците“, през които ежедневно преминаваме, усъвършенстват нашите знания и умения в почистването. Помагат, да Ви предложим алтернативни решения за извършване на услуги по почистване, от които се нуждаете, съобразени с европейските изисквания.

Приемаме сериозно икономическите принципи и действаме отговорно към опазване на околната среда. По този начин ние се ангажираме с ефективно и ефикасно проектиране на процесите по цялата верига за създаване на един по – чист свят.

Дейност

Услуги за юридически и физически лица

Нашите надеждни услуги защитават околната среда, като в същото време позволяват на вашия дом или бизнес да работи като часовников механизъм.
Нашата амбиция е създаване на безопасна, устойчива среда за жителите и местния бизнес, като си партнира с общини в цялата страна. Водеща цел в работата ни е екологично отговорното събиране, транспортиране и депониране на отпадъците.

Услуги за общините

Ние работим рамо до рамо с общини като Вашата, за да намалим разходите. Заедно можем да запазим здравето, да насърчим устойчивостта и да поддържаме публичните пространства чисти и без отпадъци.

Отговорност, усърдие и енергия

Ние ще работим за вашата компания, както за нашата. Консорциум „Титан София Център 1“ ДЗЗД е компания, посветена на цялостното управление на отпадъците, която има богат опит и пълен каталог на ресурсите за своята работа.

Надеждност

Благодарение на нашия голям и модерен автомобилен парк ние предлагаме бърза и ефективна транспортна услуга.

Професионализъм и компетентност

Нашите служители са подготвени и обучени в технически и икономически области, за да предложат най-добрите решения по отношение на околната среда и рентабилността на клиентите ни.

Гъвкавост и креативност

Бърз отговор на промените и новите изисквания на нашите клиенти.

Техника

Разполагаме със собствен автопарк, материално-техническа база, складова база и офис, оборудвани с най-модерна техника, инсртументи, уреди и механизация. Специализираната ни техника отговаря на най-новите европейски стандарти и екологични норми.

График за събиране и транспортиране на отпадъци

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /БО/

РАЙОН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА
СРЕДЕЦ Всеки ден
ЛОЗЕНЕЦ Всеки ден
СТУДЕНТСКИ Всеки ден
ВЪЗРАЖДАНЕ Всеки ден
ОБОРИЩЕ Всеки ден
ТРИАДИЦА-ЦЕНТЪР Всеки ден

ГРАФИК ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ – ЕГО

ГРАФИК СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

ГРАФИК БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ – ЗЕЛЕНИ

Не бихме достигнали успех без компетентни, квалифицирани и лоялни служители. Към момента при нас работят и си сътрудничат над 450 специалисти и работници, които притежават необходимата квалификация и професионален опит, за да можем да предложим на своите клиенти високо качество и сигурно партньорство.

Контакти

    София 1619, ул. „Арбанаси” № 10
    office@titancent.bg
    02 997 14 01
    факс: 02 997 14 03
    За да се свържете с нас използвайте контактната форма по-долу: